En dag med for det meste gråvær. Det ble allikevel en interessant etappe.
Vi kjørte med Vingelen i Tolga som første mål. Siden jeg fant ut at mine forfedre på farsiden stammet fra en gård i Vingelen, har jeg hatt lyst å se plassen. Vi fant gården Vingelsgaard som var eid og drevet av Esten Olsen Vingelsgaard født 1666. På gården bodde etterkommere av slekten og vi ble bedt inn på kaffe. Hun hadde mange historier og viste oss bygdebøker fra Vingelen hvor navnene på våre forfedre var skrevet ned. Hun ba også om min epostadresse for å kunne kontakte meg hvis hun kom på noe mer.
Det var en flott gaard. Over døra på gamlegården sto EES for Esten Estensen. Det ene stabburet var fra 1600 tallet. Vi ble også vist rundt i huset som nå var gjestegård og konferansesenter.

Vi dro sør igjennom Østerdalen og over Rondavegen til Gudbrandsdalen hvor vi overnattet på Vinstra. Gjestgiveri serverte stekt flesk med kålstuing. Det smakte veldig godt.
{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

 

 

Sendt fra min iPad